Katalóg
Vyhľadávanie

Informácie
Ochrana OÚ
Program Alf
Jedálny lístok
Prihlásenie
Zverejňovanie zmlúv
Návštevy
Celkom 181905
Mesiac 1626
Dnes 43
Online3
Kontaktné údaje

Adresa:

ZŠ s MŠ Dolná Strehová
Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová
Slovenská republika

Tel.:

ZŠ 047 4897251

Email:

strehovazs@gmail.com

Web:

skola.dolnastrehova.sk

  .: Články
Poriadok pracovného vyučovania a predmetu svet práce

Pestovateľské práce

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU DOLNÁ STREHOVÁ


Prevádzkový poriadok – práca na školskom pozemku

(PVC, SEE, THD)1. Po dobu pracovného vyučovania, vyučovania predmetu svet práce alebo technika na školskom pozemku vykonáva trvalý dozor vyučujúci, od pracovnej skupiny sa nemôže vzdialiť, pokiaľ nezaistí dozor iným učiteľom.
2. Na školský pozemok prichádzajú a odchádzajú žiaci pod vedením učiteľa.
3. Pri práci majú vhodné pracovné oblečenie a obuv.
4. Počas vyučovania na osobnú hygienu používajú priestor školského WC , po skončení
vyučovacej hodiny na tento účel využívajú umývadlo v triede.

5. Žiaci nesmú vstupovať sami do náraďovne. Náradie vydáva učiteľ.
4. Žiaci pracujú na určenom mieste podľa pokynov učiteľa, svojvoľne ho nemenia.
5. Na pracovisku udržujú žiaci poriadok a čistotu, sú sústredení a dodržiavajú pravidlá
bezpečnosti pri práci.

6. Žiaci svojvoľne neodchádzajú zo školského pozemku do budovy školy, nevzďaľujú sa od miesta vykonávania pracovnej činnosti.

7. Žiaci šetria náradie a pomôcky, poškodenie z nedbalosti sú povinní nahradiť, príp.
uhradiť, alebo náradie opraviť.

8. Nástroje a náradie sa prenášajú predpísaným spôsobom, ktorý musí vyučujúci so žiakmi nacvičiť. Pracovný nástroj nesmú povaľovať na zemi.
9. Skaly a burina sa odkladajú na určené miesto.
10. Každé, aj najmenšie poranenie, ihneď hlásia učiteľovi.
11. Po skončení práce žiaci jednotlivo odovzdávajú pracovné náradie do náraďovne pod
dozorom učiteľa.

12. Spoločne s učiteľom vyhodnotia pracovnú aktivitu triedy a odchádzajú do budovy školy.
13. Pri práci na školskom pozemku je zakázané jesť a piť.Platný od 1. 9. 2013 PaedDr. Anna Malatincová - riaditeľka školy

Ďalšie články


Prevádzkový poriadok : 27.02.2017
Dielenský poriadok

Prevádzkový poriadok : 17.11.2011
Prevádzkový poriadok učebne IKT

Prevádzkový poriadok : 17.11.2011
Prevádzkový poriadok telocvične

 

 
2010 © 1WEB.sk | All rights reserved! | Webdesign & Solution 1web.sk